Kompanija “GOŠA”  osnovana je 1923. godine srpskim i francuskim kapitalom pod nazivom Jasenica AD, kao radionica za remont vagona i izradu čeličnih konstrukcija. Početak proizvodnog programa sadašnje kompanije GOŠA FOM A.D. nastaje 1930. godine osnivanjem radionice za izradu čeličnih konstrukcija, dizalica, mostova i ostalih objekata.

Period od 1950. do 1960. karakteriše proizvodnja čeličnih konstrukcija razlicite namene, dizalica, rezervoara i opreme za elektrane.

Polovinom sedamdesetih proizvodni program uključuje  proizvodnju koksne i metalurške opreme a početkom osamdesetih počinje proizvodnja rudarske opreme za podzemnu i nadzemnu eksploataciju i reduktora. Bile su to godine u kojima je postavljen temelj proizvodnog programa GOŠA FOM i period osvajanja evropskog i svetskog trzista.

Uporedo sa osvajanjem novih proizvoda i trzista GOŠA FOM je uspostavljala i značajnu poslovno - tehničku saradnju sa inopartnerima. Sa nemačkim firmama Takraf i Eickhoff osvojena je proizvodnja kompletne rudarske opreme i reduktora svetskog kvaliteta, a uspostavljena je i ostvarena značajna saradnja sa poznatim evropskim i svetskim firmama u oblasti energetike, metalurgije i rudarstva.

Usmeravajući investicije i kadrove u kontinuiran razvoj i osvajanje novih proizvoda, uz nemerljivu pomoć i podršku poslovnih partnera, oblikovan je sadašnji proizvodni program kompanije koji obuhvata opremu za energetiku, koksnu i metaluršku opremu i mašine, rudarsku opremu, kranove, procesnu opremu, reduktore, čelične konstrukcije i mostove.

GOŠA FOM danas - to je savremena, tržišno orjentisana i u svetu afirmisana kompanija koja zahvaljujući sopstvenom inženjeringu, projektantskim, tehnološkim i proizvodnim znanjima i umećima ispunjava najstrožije svetske  kriterijume.

Politika otvorenosti  za sve oblike saradnje sa evropskim i svetskim firmama uključujući i zajednićka ulaganja i u narednom periodu ostaje jedno od strateških opredeljenja kompanije.