PRIPREMA I SEČENJE MATERIJALA                                                                 NAPOMENA: nisu prezentirane sve mašine

Ý Predkomora za sušenje

Ý Peskarni uredjaj

Ý Farbarska komora

AUTOMATSKA LINIJA ZA ČIŠĆENJE

POVRŠINA SA OSNOVNOM ZAŠTITOM

P-3000

• max širina lima                            3000 mm

• max širina profila                         2000 mm

• max visina profila                           450 mm

• brzina kretanja                    0,4 - 2,4 m/min

• debljina suvog filma osn. premaza  15 µm

• godišnji kapacitet                           29000 t

Ý Ubacivanje materijala u objekat peskare 

KRUŽNE TESTERE 

 

8 A 68

• prečnik testere            1410 mm

• prečnik secenja      max 630 mm

 

LKH 310/1000

• prečnik testere                    1010mm

• zaokretanje nosača alata      max 45°

• prečnik secenja             max 300 mm

 

 

Ý LKH 310/1000  

TRAKASTA TESTERE

 

ALF 330 Y

Dužina radnog stola                           1200 mm

• Visina radnog stola                              650 mm

Dimenzje testere                4260 x 34 x 1,1 mm

Prečnik sečenja                           do ř 330 mm

 

ALF 560 DG

Dužina radnog stola                           1200 mm

• Visina radnog stola                              680 mm

Dimenzje testere                7000 x 41 x 1,3 mm

Prečnik sečenja                           do ř 560 mm

MAKAZE ZA SEČENJE LIMA

 

 

MG 31  10 – 12

• debljina lima             3 ÷ 12 mm

• max širina lima           3000 mm

 

DURMA

• debljina lima            3 ÷ 11 mm

• max širina lima          3000 mm

NUMERIČKA MAŠINA ZA GASNO REZANJE SINOMERIKA 5000 CNC SOITAAB

• širina rezanja                                             max 3500 mm

• dužina rezanja                                          max 11000 mm

• max debljina materijala                                        250 mm

• specijalni gorionik                                               500 mm

• brzina rezanja                                     100 - 3500 mm/min

• upravljačka jedinica                         OSA I 8600 "OLIVETI"

• broj gorionika                                                               3

uredjaj za rezanje austenitnog celika i obojenih metala            PAK 45

• max debljina rezanja                                             70 mm

• gas                                     azot (N) i ugljendioksid (CO2)

• probijanje otvora                                                   19 mm

NUMERIČKA MAŠINA ZA KOPIRNO REZANJE PLAZMOM

 3600-HRP 260  OMNIKUT

 

Širina rezanja: 2550mm

Dužina rezanja: 12000mm

Debljina lima: do 64mm, sa probijanjem do 32 mm

Kvalitetan rez se postiže na limovima do 30 mm

Buši otvore od 1.5 x debljina lima (lim 10 ÷ 15)

Brzina rezanja od 1 m/min ÷ 4 m/min.

Sečena ivica ima blago iskošenje do 4°

Mašina seče prokron, aluminijum i sve vrste čelika.

MAŠINA ZA GASNO-KOPIRNO REZANJE 

SA FOTO CELIJOM "SAF"

 

• debljina lima       3-250 mm

• broj brenera              5

• širina lima           2500 mm