Goša Fom garantuje visok kvalitet svojih prozvoda, usluga i procesa zahvaljujući sistemu upravljanja kvalitetom koji je u celom procesu proizvodnje primenjen prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Goša Fom stalno unapređuje sopstveni sistem menadžmenta, prema utvrđenom planu, primenom zakona, standarda  propisa Evropske unije i drugih međunarodno pravnih dokumenata iz oblasti  standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i standarda zaštite zdravlja i bezbednosti. 

Konkretni aspekti koji prolaze stalnu reviziju u okviru sistema menadžmenta su:

-    isporuke proizvoda i usluga standardnog kvaliteta;

-    poboljšanje imidža organizacije;

-    povećanje produktivnosti, poslovnih rezultata i likvidnosti;

-    povećanje motivacije zaposlenih;

-    umanjenje poslovnog rizika;

-    povećanje zadovoljstva kupaca.

-    poboljšanje sistema menadžmenta;